JELENTKEZÉS KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

Posted Posted in Hírek

A jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető:

A jelentkezési határidő: 2021. december 3.

 • ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési útmutatót.

  A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni: Közfelvir – Elektronikus jelentkezési felület

 • papíralapon, pdf formátumban vagy word docx fájlban kitöltött dokumentum nyomtatásával: a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.

  A jelentkezési lap erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf)

  A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

 

Belépési protokoll a Ferences Gimnáziumba 2021.12.01-től

Posted Posted in Hírek

Kedves Szülők, kedves Diákok!

A 2021. december 1-től az EMMI 29/2021. (XI. 19.) határozata alapján csak coronavírus elleni védett személy léphet be az iskolába. Ez alól kivételt képeznek az iskolába járó diákok, itt tanító tanárok, itt dolgozó munkatársak.

A belépéskor minden olyan igazolást elfogadunk, amit minden más helyen is (akár külföldön is) elfogadnak a védettség bizonyítására:

 • magyar védettségi igazolvány (átesettség – érvényességi határidővel vagy korlátlan érvényesség az oltás időpontjával)
 • uniós oltási igazolvány
 • nemzetközi oltási igazolvány („sárga könyv”)
 • 2 oltás papíros, pecsétes igazolása (amit az oltáson kapott az ember)
 • 72 óránál nem régebbi negatív antigén teszt (gyógyszertárban vásárolt gyorsteszt nem elfogadott)
 • 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt
 • antitest teszt a megfelelő értékkel (pl. IgG: 1,4 feletti pozitív)
 • 180 napon belüli pozitív PCR teszt az átesettség bizonyítására

A fenti dokumentumok mellé a személyazonosság az alábbi igazolványokkal igazolható:

 • érvényes útlevél
 • érvényes személyi igazolvány
 • érvényes jogosítvány
 • érvényes diákigazolvány (18 év alatt)

Az iskola nem hatóság, igazolványt nem kérhetünk, viszont az illető csak így tudja bizonyítani, hogy az adott oltási (védettségi)igazolvány hozzá tartozik (lásd a következő oldalon a jogszabályi hátteret).

Az igazolványok ellenőrzését a portaszolgálat végzi, nagyobb eseményeken (pl. fogadóóra, pályaválasztási nap) tanár kollégák és diákok is segítenek.

A fentiek jogszabályi hátterének kivonata a következő oldalon olvasható.

Szentendre, 2021. 11. 23.

Együttműködésüket megköszönve:
P. Bécser Róbert
igazgató

 

1/A. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. §

„(2) b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt”

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. §

„(5) A (2) bekezdés b) pontja, illetve a (3) bekezdés szerinti egyéb rendezvény szervezője, valamint az egyéb rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.”

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A. §

„(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.
(3) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.
(4) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának az életkor megállapítására alkalmas módon való igazolására.
(5) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.
(6) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(7) A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.
(8) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.
(9) A koronavírus elleni védettség (8) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(10) A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (9) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.
(13) A koronavírus elleni védettség (11) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán és a digitális Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”

 

Jogkövetkezmények

23/A. §

„A védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak.”

Nyílt nap

Posted Posted in Hírek

‘A’ sáv:
08.00-08.45: gyülekező, eligazítás, nyílt órák kiválasztása
9.00: az iskola bemutatkozása a KÁPOLNÁBAN (Róbert atya)
9.00: az iskola bemutatkozása, DIÁKOK-DIÁKOKNAK
9.45: a nyílt órák helyszínének megtalálása

‘B’ sáv:
10.00-10.30: ELSŐ bemutató óra
10.50-11.20: MÁSODIK bemutató óra

‘C’ sáv:
11.30-13.00: MŰHELYEK és SZAKKÖRÖK bemutatkozása a TORNATEREMBEN
12.30: Stadion bejáró séta

 

Felvételi előkészítő

Posted Posted in Hírek

Kedves Szülők!

Iskolánk idén is tart felvételi előkészítőt, melyre az alábbi linken lehet jelentkezni.

Az alábbi időpontokban lesznek az alkalmak:

szerdánként, 16:00-17:00

október 6. magyar
október 13. matematika
október 20. magyar
november 3. matematika
november 10. magyar
november 17. matematika.

Tankönyv és póló, pulóver osztás rendje

Posted Posted in Hírek

Augusztus 27 (péntek):

 • 8 A,B: 9.00-11.00 (emelet)
 • 9 A,B: 11.00-13.00 (emelet)

Augusztus 30 (hétfő):

 • 10 A,B,C: 9.00-11.30 (földszint)
 • 11 A,B: 11.30-13.30 (földszint)

Augusztus 31 (kedd):

 • 11 C: 9.00-10.00 (földszint)
 • 12 A,B,C: 10.00-13.00 (földszint)

Szeptember 1 (szerda):

 • 7 A,B és 9 C az évnyitó után, osztályfőnökkel kb.óránként.

A Ferences Webboltban megrendelt termékeket ezekben az időpontokban az aulában lehet átvenni!