Iskola

A ferences rend szolgálatának alapja az evangélium megélése és hirdetése. Az elmúlt 800 évben ezt a tevékenységét különböző helyeken és módokon végezte, de mindig Szent Ferenc derűjével és lelkesedésével. Nem véletlen, hogy Magyarországon a nép barátoknak hívta, hívja a ferenceseket.

Ezzel a lelkülettel igyekszünk mi is, itt a Dunakanyarban végezni oktató, nevelő munkánkat. Szeretnénk egyrészt a rendnek azt a hagyományát követni, hogy az evangélium szellemében utat mutatunk a hozzánk érkező ifjúságnak, másrészt meg akarunk felelni a 21. század kihívásainak. 
Ennek jegyében ferences lelkületet közvetítő, barátságos, a kor kihívásainak megfelelő, korszerű és hatékony iskolát képzelünk el, olyat, ahol a diákok a tanárok támogatásával képességeiket úgy fejleszthetik, hogy később az élet bármely területén megállják helyüket. Olyan tudást szeretnénk átadni, amely egyrészt megerősíti a fiatalok keresztény és magyar identitását, másrészt elősegíti, hogy korunk sokszínűségében képesek legyenek eligazodni.

Fontos számunkra, hogy az egyéni fejlődéssel egyidejűleg olyan közösséggé váljon a ferences diákság, ahol otthon érzi magát, ahol barátokra találhat. Aki itt végzett, tudja, hogy a ferences diák olyan nagy családnak válik a tagjává, amely életében támogatólag van jelen.
Azért, hogy ezeket a célokat elérjük, az utóbbi két évben sok fejlesztés történt. Korszerűsítettük a pedagógiánkat megalapozó dokumentumainkat, alakítottunk az oktatás struktúráján, fejlesztések történtek az iskola épületét illetően, új létesítmények jöttek létre.

Gimnáziumunkban 6 és 4 évfolyamos képzésben történik az oktatás. Iskolánk elkötelezett, hogy a tudásnak olyan eszköztárát adja a fiataloknak, amelyek birtokában megtalálják helyüket abban a világban, amelyet a technikai és tudományos ismeretek határoznak meg, hogy képesek legyenek az alkotó, teremtő munkára. Iskolánk törekszik a kultúra és a hit szintézisét adni, hiszen a tudás a hit fényében bölcsességgé nemesül, és világnézetté alakul.

Gimnáziumunk célja, hogy a diákok

 • a keresztény értékekre építve hívő, művelt emberré, kiegyensúlyozott személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá váljanak.
 • tanulmányaikban segítséget kapjanak
 • a továbbtanulásra felkészüljenek
 • tudásban, önfegyelemben növekedjenek
 • morális és esztétikai szemléletük nemesedjen,
 • kognitív és kommunikációs képessége fejlődjön
 • az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényük kialakuljon

Ebben a tantárgyi órakereten túl a diákok segítségére vannak:

 • fejlesztő foglalkozások
 • korrepetálások, felzárkóztatások
 • tanulószoba
 • szakköri foglalkozások,
 • különböző versenyeken való részvétel,
 • egyéni tanulást segítő programok,
 • emelt szintű érettségire való felkészítés,
 • az osztálykirándulások, színházelőadások és kiállítások látogatása