Lelkiség

Iskolánk – mint katolikus gimnázium – Szent Ferenc lelkületével igyekszik oktatni, nevelni az ifjúságot. A vallásos nevelés heti rendszerességgel jelentkezik a hitoktatásban, ahol a katolikus hitet a tudás, a kultúra és az élet egységében mutatjuk be. Célunk, hogy a fiatalok a tanultakat a hit fényében értelmezzék, és azt ültessék át a gyakorlatba. Fontos számunkra, hogy az Eucharisztia ünneplése által legyen hitünk élő, ezért az osztályok évfolyamukkal minden héten közös szentmisén vesznek részt.

Október elején Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódóan lelkigyakorlatot szervezünk, amelynek keretében az osztályok három napra elutaznak. A lelkigyakorlaton a diákok közelebb kerülhetnek Istenhez, elmélyülhetnek hitükben, szorosabbra fűzhetik kapcsolatukat társaikkal, átgondolhatják és megbeszélhetik az őket leginkább foglalkoztató problémákat.

A helyi plébániával együttműködve tartunk bérmálkozási előkészítőt. 2015-ben közel negyven fiatal járult Erdő Péter bíboros úr elé, hogy részesüljön a szentségben. Szintén a plébániával közösen tartunk ifjúsági gitáros szentmisét minden hónap első vasárnapján.

A hitoktatás, a lelkigyakorlatok, lelki napok, közös imádságok elsődleges célja a személyes istenkapcsolat kialakítása és elmélyítése. Ebben a folyamatban – tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira – módszereink lelki fejlettségük szintjéhez igazodnak. Örömünkre szolgál, hogy diákjaink közül került ki sok cserkészvezető, és sok esetben az iskola ad helyszínt gyűléseknek, cserkész rendezvényeknek.


Iskolánkban a tanév során több alkalom is kínálkozik, hogy a diákok a lelki életükben, önmaguk megismerésében, Istennel való kapcsolatukban elmélyüljenek, kérdéseiket tisztázzák.

Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódó lelkigyakorlat:

Minden évben Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódóan, október elején három napos lelkigyakorlatot szervezünk. A lelkigyakorlatra lehetőség szerint elvonulunk, hogy zavartalanul foglalkozhassunk szellemi, lelki dolgainkkal. Ez egyúttal mindig lehetőséget is teremt arra, hogy osztályközösségünk tagjai közelebb kerüljenek egymáshoz. Az osztályonkénti lelkigyakorlatot közös bűnbánati alakalom, gyónási lehetőség és mise zárja.

Lelkinapok:

Ezen kívül karácsony és húsvét előtt az iskolában tartunk lelkinapot, ami értelemszerűen egynapos. Ezeken az alkalmakon mindig van előadás, csend, elmélkedésre, gyónásra lehetőség, szentmise. Ezekre az alkalmakra mindig szükség van füzetre, tollra, Szentírásra.

Egy lelkigyakorlat annyiban sikeres, amennyiben a Jóistenhez, és rajta keresztül magadhoz ill. másokhoz közelebb tudsz kerülni. Ehhez viszont arra van szükség, hogy vedd komolyan azokat az alkalmakat, amikor csendet kell teremteni. Nem a csend önmagában az érték, de csak így van lehetőséged, hogy Istennel, önmagaddal szembenézz.