Felvételi

Kedves Szülők és Diákok!

Örömmel fogadjuk érdeklődésüket iskolánk iránt! Kérjük, olvassák el felvételi tájékoztatónkat, és ha kérdésük marad, forduljanak hozzánk bizalommal.

A szentendrei Ferences Gimnáziumba való jelentkezéshez szükséges lépések röviden:

1. Regisztrálni kell minél előbb a honlapunkon, de legkésőbb 2022. február 17-én

2. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára 2021. december 3-ig.

A jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető:

 • ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési útmutatót.
  A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni: Közfelvir – Elektronikus jelentkezési felület 
 • papíralapon, pdf formátumban vagy word docx fájlban kitöltött dokumentum nyomtatásával: a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.
  A jelentkezési lap erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf) 

  A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

 • Központi írásbeli felvételi: 2022. január 22., szombat, 10.00.
 • Megírható nálunk vagy bármely felvételit szervező iskolában.

3. A középiskolába való jelentkezés határideje: 2022. február 18.

4. Szóbeli meghallgatás 2022. február 22. és március 4. között.

5. Az előzetes felvételi jegyzéket 2022. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk.

 • Ezután lehetőség van a tanulói adatlapok módosítására!

6. 2022. április 29-ig postázzuk a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

 


A felvételi eljárás részletei

I. JELENTKEZÉS A HONLAPUNKON

 • Nem helyettesíti a központi jelentkezési lapot
 • Regisztráció után lehet kitölteni a jelentkezési lapot
 • a személyes adatokon túl fel kell tölteni a hatodikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (4., 5.

év vége, 6. félév), a nyolcadikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (6., 7. év vége, 8. félév) fényképét

 • Ennek a határideje: 2022. február 17., de kérjük, hogy az űrlapon található legtöbb adatot adják meg, ezzel is a mi munkánkat segítik.

 

II. KÖZPONTI (ÍRÁSBELI) FELVÉTELI VIZSGA

2021. december 3. a határideje a központi felvételi vizsgára való jelentkezésnek. A jelentkezési lapot abban az iskolában kell leadni, ahol a jelentkező vizsgázni szeretne.

Iskolánk is szervez központi írásbeli felvételit, ennek időpontja: 2022. január 22., szombat 10.00 óra.

A központi írásbeli vizsga kétszer 45 percet vesz igénybe; egy matematikai és egy magyar nyelvi feladatsor kitöltéséből áll. (Az előző évek feladatlapjai és azok javítókulcsai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján!) Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek a nevelési tanácsadó által adott vélemény figyelembevételének megfelelően kaphat az írásbeli részeredményének beszámítása alól felmentést vagy időkedvezményt. Ezt az írásbeli felvételire való jelentkezéssel egyidőben kell megküldeni. Ennek elmulasztása esetén nem tudjuk biztosítani a szakvéleményben foglalt kedvezményeket.

A kiértékelt feladatlapok megtekintésének lehetősége: 2022. január 27. (csütörtök) 8–16 óra, ekkor az értékelő lapot át is adjuk. Aki nem tekinti meg a feladatlapot, annak az értékelő lapot postán elküldjük.

 

III. KÖZPONTI JELENTKEZÉS

Az iskolába való jelentkezés a Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszerébe történő jelentkezéssel lesz teljes. Kérjük, olvassák el figyelmesen a kitöltési útmutatót.

A hatodikos diákok szüleinek figyelmét felhívjuk arra, hogy a „Jelentkezési lap”-ot kitöltve iskolánkba, a „Tanulói adatlap”-ot pedig az Oktatási Hivatal megadott címére (Felvételi Központ, 9001 Győr, Pf. 694.) küldjék el. Ezeknek a beküldési határideje 2022. február 18., péntek. Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás másolatát is csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Az iskola OM azonosítója: 037730.
Tagozatkód a 6 évfolyamos képzésre: 0001
Tagozatkód a 4 évfolyamos képzésre: 0002.
Cím: 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.

 

IV. SZÓBELI MEGHALLGATÁS

A következő lépés a szóbeli meghallgatás, amely 2022. február 22. és március 4. között lesz. A szóbeli beszélgetésen adategyeztetés, személyes kérdések tisztázása történik; továbbá a tanuló a diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről beszélget az iskola igazgatójával, vagy annak megbízottjával. Ezen a beszélgetésen azt próbáljuk felmérni, hogy intézményünk pedagógiája, vallásos szemlélete mennyire segítheti a jelentkező diák fejlődését. Alapvető elvárás a keresztény értékrenddel való azonosulás. A bemutatkozó beszélgetést pontozzuk, hiszen ennek keretében történik a szóbeli felvételi hittanból. (Nkt. 31. § (2) bekezdés a) pont).

 

A szóbeli meghallgatásra a felvételizőket és szüleiket együtt várjuk. Kérjük, hozzák magukkal a következőket:

 • plébánosi, lelkipásztori vagy hittanári jellemzés, lezárt borítékban
 • hatodikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (4., 5. év vége, 6. félév) fénymásolatát
 • a nyolcadikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (6., 7. év vége, 8. félév) fénymásolatát

 

A hittan felvételi részének témái:

 • a Szentírás könyveinek áttekintése;
 • Jézus Krisztus élete a négy evangélium alapján;
 • a szentmise felépítése (más felekezetűeknél: saját istentisztelet ismerete);
 • az egyházi év ünnepei, időszakai;
 • néhány fontosabb szent életének ismerete

 

V. RANGSOROLÁS

A plébánosi, lelkipásztori vagy hittanári jellemzéssel rendelkező tanulókat a következő módon rangsoroljuk:
Összpontszám = matematika írásbeli pontszám (50) + magyar nyelv írásbeli pontszám (50) + hittan szóbeli pontszáma (50) + hozott pontok (50).
A hozott pontokat az általános iskolai tanulmányi eredményből számítjuk a következő módon:

6. osztályos jelentkezőknél

4. osztály 5. osztály 6. félév max.
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15
  történelem történelem 10
matematika matematika matematika 15
  idegen nyelv idegen nyelv 10

 

Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik:

 • jeles: 5 pont
 • jó: 3 pont
 • közepes: 1 pont
 • elégséges: 0 pont.

4., 5. és 6. osztályban a magyar nyelv és az irodalom tantárgyból – amennyiben külön kerültek osztályzásra –  átlagot számítunk. Amennyiben ez nem egész szám, úgy az osztályzatokhoz tartozó pontokkal számoljuk ki az átlagot.

8. osztályos jelentkezőknél

6. osztály 7. osztály 8. félév max.
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15
  történelem történelem 10
matematika matematika matematika 15
  idegen nyelv idegen nyelv 10

 

Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik:

 • jeles: 5 pont
 • jó: 3 pont
 • közepes: 1 pont
 • elégséges: 0 pont.

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgyból – amennyiben külön kerültek osztályzásra – átlagot számítunk.  Ha ez nem egész szám, úgy az osztályzatokhoz tartozó pontokkal számoljuk ki az átlagot.

 

VI. ÉRTESÍTÉS

Az előzetes felvételi jegyzéket iskolánkban 2022. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk, a tanulói adatlapok módosítása az általános iskolákban március 21-én és 22-én lehetséges.

A döntésről szóló értesítést legkésőbb 2022. április 29-ig postázzuk a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Szeretettel várjuk az érdeklődő diákok jelentkezését!

 

Szentendre, 2021. szeptember 16.

Bécser Róbert OFM

igazgató