Felvételi

Kedves Szülők és Diákok! Örömmel fogadjuk érdeklődésüket iskolánk iránt! Kérjük, olvassák el felvételi tájékoztatónkat, és ha kérdésük marad, forduljanak hozzánk bizalommal.

A szentendrei Ferences Gimnáziumba való jelentkezéshez szükséges lépések röviden:

1. Regisztrálni kell minél előbb a honlapunkon, de legkésőbb 2021. február 18-án

2. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára 2020. december 4-ig.

3. A középiskolába való jelentkezés határideje: 2021. február 19.

 • Eddig a határidőig kell beküldeni a jelentkezési lapokat.

4. Szóbeli meghallgatás 2021. február 23. és március 5. között.

5. Az előzetes felvételi jegyzéket 2021. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk.

 • Ezután lehetőség van a tanulói adatlapok módosítására!

6. 2021. április 30-ig postázzuk a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

 


A felvételi eljárás részletei

 1. Regisztrálni kell a honlapunkon

 • Nem helyettesíti a központi jelentkezési lapot
 • Regisztráció után (a rendszer felhasználónevet és jelszót küld) lehet kitölteni a jelentkezési lapunkat
 • a személyes adatokon túl fel kell tölteni a hatodikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (4., 5. év vége, 6. félév), a nyolcadikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (6., 7. év vége, 8. félév) fényképét
 • Ennek a határideje: 2021. február 18.

 2. KÖZPONTI (ÍRÁSBELI) FELVÉTELI VIZSGA

2020 december 4. a határideje a központi felvételi vizsgára való jelentkezésnek. A jelentkezési lapot abban az iskolában kell leadni, ahol a jelentkező vizsgázni szeretne.

Iskolánk is szervez központi írásbeli felvételit, ennek időpontja: 2021. január 23., szombat 10.00 óra.

A központi írásbeli vizsga kétszer 45 percet vesz igénybe; egy matematikai és egy magyar nyelvi feladatsor kitöltéséből áll. (Az előző évek feladatlapjai és azok javítókulcsai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján!) Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek a nevelési tanácsadó által adott vélemény figyelembevételének megfelelően kaphat az írásbeli részeredményének beszámítása alól felmentést vagy időkedvezményt. Ezt az írásbeli felvételire való jelentkezéssel egyidőben kell megküldeni.

A kiértékelt feladatlapok megtekintésének lehetősége: 2021. január 28. (csütörtök) 8–16 óra, ekkor az értékelő lapot át is adjuk. Aki nem tekinti meg a feladatlapot, annak az értékelő lapot postán elküldjük.

3. KÖZPONTI JELENTKEZÉS

Az iskolába való jelentkezés a Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszerébe (KIFIR) történő jelentkezéssel lesz teljes. Kérjük, olvassák el figyelmesen a kitöltési útmutatót.

A hatodikos diákok szüleinek figyelmét felhívjuk arra, hogy a „Jelentkezési lap”-ot kitöltve iskolánkba, a „Tanulói adatlap”-ot pedig az Oktatási Hivatal megadott címére (Felvételi Központ, 9001 Győr, Pf. 694.) küldjék el. Ezeknek a beküldési határideje 2021. február 19., péntek. Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás másolatát is csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Az iskola OM azonosítója: 037730.
Tagozatkód a 6 évfolyamos képzésre: 0001
Tagozatkód a 4 évfolyamos képzésre: 0002.
Cím: 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.

 

4. SZÓBELI MEGHALLGATÁS

A következő lépés a szóbeli meghallgatás, amely 2021. február 23. és március 5. között lesz. A szóbeli beszélgetésen adategyeztetés, személyes kérdések tisztázása történik; továbbá a tanuló a diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről beszélget az iskola igazgatójával, vagy annak megbízottjával. Ezen a beszélgetésen azt próbáljuk felmérni, hogy intézményünk pedagógiája, vallásos szemlélete mennyire segítheti a jelentkező diák fejlődését. Alapvető elvárás a keresztény értékrenddel való azonosulás. A bemutatkozó beszélgetést pontozzuk, hiszen ennek keretében történik a szóbeli felvételi hittanból. (Nkt. 31. § (2) bekezdés a) pont).

 

A szóbeli meghallgatásra a felvételizőket és szüleiket együtt várjuk. Kérjük, hozzák magukkal a következőket:

 • plébánosi, lelkipásztori vagy hittanári jellemzés, lezárt borítékban

 

A hittan felvételi részének témái:

 • a Szentírás könyveinek áttekintése;
 • Jézus Krisztus élete a négy evangélium alapján;
 • a szentmise felépítése (más felekezetűeknél: saját istentisztelet ismerete);
 • az egyházi év ünnepei, időszakai;
 • néhány fontosabb szent életének ismerete

 

5. RANGSOROLÁS

A plébánosi, lelkipásztori vagy hittanári jellemzéssel rendelkező tanulókat a következő módon rangsoroljuk:

Összpontszám = matematika írásbeli pontszám (50) + magyar nyelv írásbeli pontszám (50) + hittan szóbeli pontszáma (50) + hozott pontok (50).

A hozott pontokat az általános iskolai tanulmányi eredményből számítjuk a következő módon:

6. osztályos jelentkezőknél

4. osztály 5. osztály 6. félév max.
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15
  történelem történelem 10
matematika matematika matematika 15
  idegen nyelv idegen nyelv 10

 

 

Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik:

 • jeles: 5 pont
 • jó: 3 pont
 • közepes: 1 pont
 • elégséges: 0 pont.

 

4., 5. és 6. osztályban a magyar nyelv és az irodalom tantárgyból – amennyiben külön kerültek osztályzásra –  átlagot számítunk. Amennyiben ez nem egész szám, úgy az osztályzatokhoz tartozó pontokkal számoljuk ki az átlagot.

 

8. osztályos jelentkezőknél

6. osztály 7. osztály 8. félév max.
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 15
  történelem történelem 10
matematika matematika matematika 15
  idegen nyelv idegen nyelv 10

 

Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik:

 • jeles: 5 pont
 • jó: 3 pont
 • közepes: 1 pont
 • elégséges: 0 pont.

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgyból – amennyiben külön kerültek osztályzásra – átlagot számítunk.  Ha ez nem egész szám, úgy az osztályzatokhoz tartozó pontokkal számoljuk ki az átlagot.

 

6. ÉRTESÍTÉS

Az előzetes felvételi jegyzéket iskolánkban 2021. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk, a tanulói adatlapok módosítása az általános iskolákban március 22-23-án lehetséges.

 

Amennyiben a tanuló felvételt nyert az iskolánkba, egy ugyanakkor másik iskolát előbbre sorolt, és mégis úgy dönt, hogy hozzánk akar járni, akkor érdemes megfelelően módosítani az iskolák sorrendjét a tanulói adatlapon, egyébként az ő helyére mást kell, hogy fölvegyen az iskola.

 

A döntésről szóló értesítést legkésőbb 2021. április 30-ig postázzuk a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő diákok jelentkezését!

 

Szentendre, 2020. október 01.

 

Bécser Róbert OFM

igazgató