BüszkeségeinkHírek

Ferences Gimnázium Pintér Ernő Tudományos Diákkörének neurobiológiai kutatása

Sikerrel zárult Ferences Gimnázium Pintér Ernő Tudományos Diákkörének neurobiológiai kutatása, amelyhez a 2017-18. tanévre elnyertük az Út a Tudományhoz Ösztöndíjprogram támogatását (UT-2017-0012 projekt).

Az Emberi Erőforrás Támogtáskezelőtől elnyert 750 000 Ft kutatási támogatást egy elektronikus diagnosztikai eszköz építésére fordítottuk. Olyan berendezést szerettünk volna létrehozni, amely alkalmas a jobb és a bal agyfélteke által irányított egyszerű, valamint keresztezett látási reflexek elkülönített vizsgálatára. Az ehhez szükséges technikai berendezést, valamint a vezérlő és adatfeldolgozó szoftvert kutatócsoportunk alkotta meg. A kész eszköz kalibrálását átlagos képességű, egészséges személyeken végeztük és feltételeztük, hogy alkalmasnak bizonyul agyi ingerület-átviteli zavarok kiszűrésére.

Egy reflex megvalósulása során az ingerület a környezetből érkező ingertől a kiváltott hatásig (a reflexválaszig) a reflexíven fut végig. Az általunk vizsgált egyszerű látási reflex esetében ez a következő utat jelentette:

–          a szem egyik oldali látóteréből a kép a retina ellenkező oldalára vetül,

–          a látóidegen a látóideg kereszteződésnél részben átkereszteződik,

–          a köztiagy talamusz nevű részében átkapcsol,

–          a látótérrel ellentétes oldali nyakszirti lebeny látókérgébe kerül,

–          itt a homloklebeny mozgatókérgébe jut,

–          majd onnan a mozgatópályákon átkereszteződve az ellenkező oldalon, a gerincvelőben átkapcsolva a mozgató utasítás a kézbe fut.

Keresztezett reflex esetén ez annyival bonyolultabb, hogy az ingerület az adott oldali látókéregből a kérges testen keresztül az ellentétes oldali mozgatókéregbe jut, és onnan folytatódik tovább a folyamat.  Ha tehát a kérges testen keresztüli kapcsolat problémás, akkor a keresztezett reflex jelentősen lelassul az egyszerű reflexhez képest. Feltételeztük, hogy ez a különbség az általunk épített berendezés segítségével mérhető lehet. 

            Kutatásaink során minden személynél négy reflex-utat vizsgáltunk. Berendezésünk alkalmas volt arra, hogy rövid időn belül igen sok (statisztikusan feldolgozható mennyiségű) mérést végezzen el. A fényingerek csak az egyik látóteret érték és csak egy kézzel, egy gomb lenyomásával kellett rájuk válaszolni. 

Hipotézisünk az volt, hogy az egyenes és a keresztezett reflexek idejének összevetésével kimutathatók a kérgestest ingerületátviteli problémái. Ennek azért van gyakorlati jelentősége, mert a köznevelésbe kerülő kisgyermekek között nagy számban vannak olyanok, akiknél a kérgestest működési zavarai miatt a féltekék közötti kapcsolat nem megfelelő gyorsasággal jön létre. Számukra nagyon fontos a minél korábbi felismerés, hogy időben megkaphassák orvos, vagy fejlesztő pedagógus segítségét.

A megépített és kipróbált, „Cervelox 2.0”-nak elnevezett berendezéssel Matányi Marianna (12a) és Kákonyi Marcell (11.a), a projekt kutatói beneveztek a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre, ahol kutatásunkkal első díjat nyertek. Eredményeiket iskolánk diáklapjában, a Hírbarátban mutatják be részletesebben.