Egyéb

EGYH-KCP-16-0426

A pályázatunk öt alappillére: Ferences Diákklub programjai, klubhelyiség felújítása, MEP felkészítő foglalkozás, lelkigyakorlatos napok, sportnap. A diákklub célja a diákok önálló döntéshozatalának, gazdálkodásának elősegítése, közösségépítés, kulturális programokon való részvétel, és a szabadidő tartalmas eltöltéséhez nyújtott segítség. A MEP célja, hogy a diákok különböző kompetenciáit, azaz az érvelést, társadalmi életben való aktív részvételt, önérvényesítést, önbizalmat, csapatban való gondolkodást megerősítsük. A lelkigyakorlaton a tanulók önmagukhoz, társukhoz, hitükhöz kerülnek közelebb. Ilyenkor a barátság, konfliktuskezelés, önismeret, családi életre való nevelés, életfeladataink és céljaink, spiritualitás a téma. Itt a diákok megtanulnak saját életükre, gondolkodásukra, életvezetésükre reflektálni, a másikat meghallgatni, elfogadni. A sportnapon minden diák részt vesz egy általa választott sporton, hagyományőrző programon és a környezettudatot erősítő akadályversenyen.
Mindezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával tudtuk megvalósítani.