Egyéb

COVID-19 protokoll kiegészítés

A korábbi, a fertőzés megelőzését szolgáló intézkedés az alábbi résszel egészül ki:

A maszkviselés alapvetően kötelező az intézmény épületében. Ez alól felmentést kap

  • az a tanár, aki oktatási tevékenység kapcsán hosszasan beszél és legalább 1,5 méter távolságra van a diákoktól;
  • az a diák, aki legalább 1,5 méter távolságra van a többi társától. Ennek megítélése az órát tartó tanár felelőssége. Óraközi szünetben továbbra is kötelező a maszk viselése;
  • aki saját irodájában tartózkodik, és a 1,5 méteres távolságot tudja tartani a többi ott tartózkodótól;
  • aki 1,5 méteres távolság betartása mellett ételt vagy italt fogyaszt, valamint a menzán az ebédelés ideje alatt;

Mindenkinek törekedni kell arra, hogy a termekben, zárt helyiségekben gyakran szellőztessenek, és tartsák a 1,5 méteres minimális távolságot.

Érvényes: 2020. november 03-tól.

Iskolavezetőség