Hírek

Belépési protokoll a Ferences Gimnáziumba 2021.12.01-től

Kedves Szülők, kedves Diákok!

A 2021. december 1-től az EMMI 29/2021. (XI. 19.) határozata alapján csak coronavírus elleni védett személy léphet be az iskolába. Ez alól kivételt képeznek az iskolába járó diákok, itt tanító tanárok, itt dolgozó munkatársak.

A belépéskor minden olyan igazolást elfogadunk, amit minden más helyen is (akár külföldön is) elfogadnak a védettség bizonyítására:

 • magyar védettségi igazolvány (átesettség – érvényességi határidővel vagy korlátlan érvényesség az oltás időpontjával)
 • uniós oltási igazolvány
 • nemzetközi oltási igazolvány („sárga könyv”)
 • 2 oltás papíros, pecsétes igazolása (amit az oltáson kapott az ember)
 • 72 óránál nem régebbi negatív antigén teszt (gyógyszertárban vásárolt gyorsteszt nem elfogadott)
 • 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt
 • antitest teszt a megfelelő értékkel (pl. IgG: 1,4 feletti pozitív)
 • 180 napon belüli pozitív PCR teszt az átesettség bizonyítására

A fenti dokumentumok mellé a személyazonosság az alábbi igazolványokkal igazolható:

 • érvényes útlevél
 • érvényes személyi igazolvány
 • érvényes jogosítvány
 • érvényes diákigazolvány (18 év alatt)

Az iskola nem hatóság, igazolványt nem kérhetünk, viszont az illető csak így tudja bizonyítani, hogy az adott oltási (védettségi)igazolvány hozzá tartozik (lásd a következő oldalon a jogszabályi hátteret).

Az igazolványok ellenőrzését a portaszolgálat végzi, nagyobb eseményeken (pl. fogadóóra, pályaválasztási nap) tanár kollégák és diákok is segítenek.

A fentiek jogszabályi hátterének kivonata a következő oldalon olvasható.

Szentendre, 2021. 11. 23.

Együttműködésüket megköszönve:
P. Bécser Róbert
igazgató

 

1/A. A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. §

„(2) b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt”

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. §

„(5) A (2) bekezdés b) pontja, illetve a (3) bekezdés szerinti egyéb rendezvény szervezője, valamint az egyéb rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.”

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A. §

„(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.
(3) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja.
(4) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának az életkor megállapítására alkalmas módon való igazolására.
(5) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.
(6) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(7) A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.
(8) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.
(9) A koronavírus elleni védettség (8) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
(10) A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (9) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.
(13) A koronavírus elleni védettség (11) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán és a digitális Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”

 

Jogkövetkezmények

23/A. §

„A védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak.”