Könyvtári állománynövelés

2020/2021 Könyvtár gyarapítás:

Kello ajándéka:

 • Trianon 100 szerk.Gyurgyák János, Osiris K.,2020
 • Emlékező Magyarország I.II.
 • Vérző Magyarország szerk.Kosztolányi Dezső
 • Magyarország Nemzeti Atlasza – Társadalom
 • V4 Térkép
 • Nemzeti évfordulóink 2020, PIM

Önkormányzat ajándéka:

 • Török Katalin-Wehner Tibor: Szentendre monumenta , 2020

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatán nyert könyvek a Tinta Kiadótól:

 • Kiss Zita : Anya-Nyelv-Kincs : 44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdésre , 2019
 • Galló Á.-Mózes K.: Anya-Nyelv-Meser : 160 nyelvi-logikai feladatsor , 2020
 • Gaál Edit: Stilisztikai munkafüzet , 2020
 • Top 2000 orosz szó : orosz-magyar szótár példamondatokkal, 2021
 • Phrasal verbs angol-magyar szótár : 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar példamondatokkal , 2021
 • Rónay Ágnes: Emelt szintű angol nyelvtani gyakorló könyv II.vizsgafeladatokkal , 2019

 

Ajándék könyvek:

 • Áprily Lajos : Összes versei , 1994
 • Aposztolosz, Doxiadisz : Petrosz bácsi és a Goldbach- sejtés , 2004
 • Balogh L.: Illemkódex diákoknak Lícium-Art K.2002
 • Balogh O.: Orrvérzésig kutyaszán! : „ az első magyar iditarod kalandjai és versenyei Alaszkában”, 2017
 • Babits utazása Szekszárdon : Czakó Sándor fényképes könyve , 2008
 • Beke Kata: Az elbocsátott vad , 2002
 • Beke Kata: Vallomás , 1995
 • Carré,John le : A panamai szabó , 2014
 • Czakó Gábor : Juliánusz barát ajándéka , 2014
 • Defoe, Daniel: Singleton kapitány , 1980
 • Fynn: Halló, Mister God, itt Anna beszél! , 2008
 • Heltai Jenő: Abu Majub bolhája , 1981
 • Jókai Mór : Szegény gazdagok ; Az arany ember , 1975
 • Jókai Mór : Egy magyar nábob; Kárpáthy Zoltán; Kőszívű ember fiai , 1975
 • Kuné Gyula: Egy szabadságharcos emlékiratai , 2017
 • Nemeskürty I.: Elérhetetlen, Tündér csalfa cél : Vörösmarty tündérjátéka, a Csongor és Tünde , 1992
 • Remsey Ágnes : Kilenc asszony karácsonya
 • Sík Sándor : A magam módján : válogatott költemények , 1996
 • Sík Sándor: Himnuszok könyve
 • Szeretni tehozzád szegődtem : 200 magyar szerelmes vers , vál. Farkas Á.
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 • W.Somerset M.: Ashenden, a hírszerző , 1986
 • Vaszary János: Kaland a vörös hajú lánnyal , 2007
 • Watson a nyomozókutya : írta Sir Bernáth Hegyi ; 2015
 • Az avarok aranya : A Nagyszentmiklósi kincs
 • Vajda György Mihály: Keletre nyílik Bécs kapuja : Közép-Európa kulturális képeskönyve , 1994 Boldizsár Iván: Don-Buda-Párizs , 1982
 • Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai , 1988
 • Trianon-kislexikon diákoknak , 2021
 • Weber,C.: A paktum : Hitler és Sztálin gyilkos szövetsége 1939-1941 , 2020
 • A keresztény művészet lexikona , 1986
 • A Magyar kereszténység ezer éve , 2002
 • Magyarországi zsinagógák , 1989
 • A művészet története Magyarországon , 1983
 • Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből ; szerk. Varga I.Kapisztrán ofm. , 2007
 • Tamás Alajos emlékkönyv , 1996
 • Covey,S.: A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása , Harmat K.,2018
 • Covey,S.: Életed 6 legfontosabb döntése : tiéd a választás , Harmat K.,2018
 • Crabb,L.: Nők és férfiak : a különbözőség öröme , 2001
 • Pulay Gyula : A szeretett vezető , 2017
 • Siegel, Daniel J. : Okostojás , 2017
 • Szülőfüggő fiatalok ; Gary Chapman és Ross Campbell , 2016
 • Tournier,P.: Személy és szerep , 2017
 • Niezgoda, Cecylian : Szent Kinga : életrajz , 2003
 • Montalembert, Charles de : Árpád-házi Szent Erzsébet élete , 2006
 • Nagymihályi Géza : Árpád-házi Szent Piroska : az idegen szent , 2007
 • Aguilar, Alfonso : Egy pápa arcai : pillantások II.János Pál szemébe , 2011
 • Mari, Arturo: Találkozunk a Paradicsomban , 2008
 • II.János Pál pápa : Római triptichon, elmélkedések , 2003
 • Hagyjatok elmenni : II. János Pál ereje a gyengeségben , 2006
 • Ratzinger,J.: Életutam , 2005
 • XVI. Benedek , A világ világossága : a pápa,az egyház és az idők jelei , 2010
 • Áldott légy, Uram, és minden alkotásod! : Szent Ferenc nagy családja szól a Naphimnuszról , 2000
 • Balás Béla: Kalandra hív Krisztus , 2007
 • Beer Miklós: Mindenhol pap vagyok , 2009
 • Canatalamessa, Ramiero : Élet Krisztusban : lelkiutazás Pál apostol rómaiakhoz írt levele alapján,2006
 • Grün, Anselm : Egyszerűen élni : lelki üzenetek az év minden napjára , 2019
 • Imádság 15 napon át : Christian de Chergével , 2008
 • Imádság 15 napon át: imádságban Fausztina nővérrel 15 napon át , 2006
 • Lambert, Willi SJ : A valóság szeretete : a Szent Ignác-i lelkiség alapszavai , 2018
 • Az Oltáriszentség előtt : Jézus valós jelenlétéről (lekt. Barsi Balázs ofm) , 2006
 • Pályi Gyula : A Torinói lepel , 2011
 • Rózsadombi imádságos könyv ; szerk. Soós Sándorné dr.Veres Rózsa, kiad.P.Kiss Menyhért , 2019
 • Seregély István: Szűz Mária levelei : elmélkedések a Rózsafűzér titkairól , 2007
 • Szabadon, örömmel, szeretettel ; Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta , 2008
 • Székely János: Az Újszövetség teológiája , 2008
 • Varga László: A főparancs : Istenszeretet : felebaráti szeretet: önszeretet , 2002
 • Varga László: A rohanástól a lélek nyugalmáig , 2002
 • Veres András: Elvitte őt Jézushoz , 2007
 • Belső tűz (Hager Ritta textilművész) , 2010
 • Hívom a családokat (Bíró László) , 2007
 • A szeretet szeretetet szül (Beöthy Tamás) , 2007
 • Szívemből ünnepi ének árad…(dr.Rumszauer Miklós plébánossal beszélgetés) ,2011
 • Gilzin, Karl: Különös világban : játék a fizikai állandókkal , 1978
 • Hagyományok-Ízek-Régiók , 2001
 • Pető-Szabadváry: A kémia nagy pillanatai
 • The spice recipe book , 1988
 • Szent-Györgyi Albert: Az anyag élő állapota , 1983
 • Film-és médiafogalmak kisszótára , 2002
 • Fiume és környéke a 19.századi magyar útirajzokban
 • Kovács Sándor: Bús düledékeiden….: Kárpátalja középkori várépítészeti emlékei , 2004
 • Rockenbauer Pál: Amiről a térkép mesél , 1986
 • Latin-magyar diákszótár , 1997
 • Se vele, se nélküle! : tanulmányok a médiáról , szerk.Lányi A.-László M., CompLex K., 2014
 • Paturi, Felix R. : A technika krónikája , 1991
 • Ummingen, Walter : A sport krónikája , 1992

Dr. Messik Miklós egykori Ferences diák, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökének ajándéka:

 • Messik Miklós: Elindultam szép hazámból : Bartók-emlékhelyek itthon és a világban , 2019
 • Mit adott a magyar reneszánsz a világnak? , 2019
 • Széchenyi-emlékek nyomában Európában , szerk. Messik M., 2020
 • Rákóczi-és kuruc emlékek nyomában Európában : fotódokumentációs kiállítás katalógusa , 2019
 • Adósunk, Európa , szerk.Smuk A. , 2020
 • „A nagyvilágon e kívül…” : a Százak Tanácsa , 2021

 

2019/2020 Könyvtár gyarapítás:
Ajándék könyvek:

 • A pokol bugyrai…Málenkij robot : kényszermunka a SzU-ban ; Kello
 • Fülöp G. László: Dunától a Mississippihez : Kivételes események messzire sodorhatnak Fekete Sas K.,2013
 • Dorogi László: A küzdelem igazsága : Zsivótszky az évszázad magyar atlétája
 • Jankovics Marcell: Trianon ; Méry Ratio K.,2019
 • Szekeres-Lukács Sándor, Báró Radvánszky Béla : Az Erdélyi Fejedelem Udvari Főszakácsmestere, Szakács Tudomány 1580-ból ; Erdélyi Körök Országos Szövetsége ,2018
 • Borovszky Samu : Magyarország vármegyéi és városai 26 kötet ; Méry Ratio K.,2018
 • Rákay Philip : Szabadság tér 56’ – A kommunista terror aktái c. két kötetes kiadvány; 2019, EMMI adománya
 • Studia Comitatensia 37. szerk.: Véri Dániel, A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve, 2019 NKA Könyvtártámogatási Kiadványa
 • A Mátyás-templomban elhelyezett Árpád-házi csontvázak azonosítása szerk.: Kásler Miklós, Szentirmay Zoltán Méry Ratio,2019 Magyarságkutató Intézet ajándéka

Vásárlás :

 • Johan Frinsel: Karácsonyi történetek Harmat, 2016
 • Gyökössy Endre: „Íme, én újat cselekszem”: kereszténységünk kezdetei Szent Gellért K., 2019
 • Nemeshegyi Péter: Ermi furulyája Korda K., 1995
 • Erwin Raphael Mcmanus: Utolsó nyílvessző : ne érd be kevesebbel! Harmat,2019
 • Budapest Off – kortárs novellák Tilos az Á Kvk.,2019
 • Mary Shelley: Frankenstein avagy a modern Prométheusz Móra,2019
 • Berg Judit: Drifter : a darknet árnyékában Ezovit, 2019
 • Berg Judit: Az őrzők Ezovit, 2019
 • Judit Berg: Rumini in Hoarfrost colony Pozsonyi Pagony, 2018
 • Szabó Magda: Abigél Móra,2019
 • Katona József: Bánk bán Európa, 2015
 • Madách Imre: Az ember tragédiája Talentum K.,2015
 • Szótárak: Olasz, angol és német
 • Mária anya-Mária anyánk : Szűz Mária élete és alakja a magyar népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint (CD-ROM melléklettel) szerk.:Medgyesy S. Norbert; Szent István Társulat,2019

Kazinczy Ferenc tanév végi könyvjutalmazási és könyvtárbővítési pályázat – 2019:

 • Poétikai kisszótár
 • Nem csak szóból ért az ember (A nonverbális kommunikáció eszköztára)
 • Miért értjük félre egymást? (Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak)
 • Tégy szert bölcsességre! (630 bibliai idézet magyarul és angolul nyelvtanulóknak)
 • Magyar-olasz alapszótár
 • Magyar-angol szólásszótár
 • Top 2000 ungarische Wörter (A 2000 legfontosabb magyar szó példamondatokkal)

2019. II. félévben ajándékba kapott könyvek:

 • Keresztury Dezső: A magyar önismeret útja
 • Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék (1835-1836)
 • Simor kódex, XVI.század eleje (Krisztina-legenda)
 • Lisieux-i Szent Teréz
 • Mindszenty breviárium
 • Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban (Magyar Hírmondó)
 • A „Jelcin-dosszié”Szovjet dokumentumok 1956-ról
 • Bakay Kornél: Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség
 • Robert Étienne : Pompeji, az eltemetett város
 • Mátra útikönyv
 • Repülő gépezetek (Szemtanú sorozat)
 • Eric Knight: Sam Small csodálatos élete
 • Hamvas Béla: A babérligetkönyv
 • Hamvas Béla: Hexakümion
 • Isaac Asimov: A mezítelen nap
 • Isaac Asimov: Az űrvadász
 • Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
 • Szentmihályi Szabó Péter: Haláltánc
 • Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
 • Karen Blixen: Volt egy farmom Afrikában
 • Gabriel Garcia Márquez: Száz év magány
 • Mika Waltari: Az ország titka
 • Alekszandr Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja
 • Villon: A nagy testamentum
 • Erich Kastner: A két Lotti; Emil és a detektívek
 • Rudyard Kipling: The Jungle Books
 • A pokol bugyrai… Málenkij robot : kényszermunka a Szovjetunióban (Kello)

Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázaton az alábbi könyvekre pályáztunk sikeresen:

 • Vallási szavak kisszótára
 • Theo Malade: Semmelweis az anyák megmentője (életregény)
 • Meseszótár
 • Shakespeare-mesék ( három mese angolul és magyarul) (2pld.)
 • Rónay Ágnes: Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
 • Nárai-Szabó: Angol-magyar beszédfordulatok
 • Top 2000 magyar szó (2000 legfontosabb magyar szó angolul, példamondatokkal)
 • Top 2000 német szó
 • Top 2000 olasz szó (2pld.)
 • Fordítókalauz (Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében?)
 • Grétsy-Kiss: Magyar nyelvről (Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről)
 • Kerekes-Kovács: Mondjuk helyesen

Még az első negyed év során a következőkkel gyarapodott a könyvtár:

 • Magyarország Nemzeti Atlasza -Természeti környezet-
 • Szelényi Károly: Színek
 • Birta Zsolt: Magyarország kincsei 1100 kilométeren, Kéktúra útvonalon vezet végig fotókkal, leírásokkal 3 nyelven
 • DVD ismertető füzettel, térképszelvényekkel