KEOP-5.5.0

A szentendrei Ferences Gimnázium energetikai korszerűsítése

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.5.0/E/12-2014-0020 azonosítószámú pályázata keretében 104,88 millió forint támogatás segíti annak a projektnek az eredményes megvalósulását, mely során a szentendrei Ferences Gimnázium épületenergetikai korszerűsítése valósult meg.

A KEOP-2012-5.5.0/E konstrukcióban kiírt pályázat kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – „ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük.

Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban.

Jelen pályázati konstrukció hozzájárul az egyházi szervezetek által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás – fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában”.

A projekt előkészítésének részeként megvalósult az energetikai audithoz szükséges adminisztratív feladatok ellátása, az épület műszaki, gépészeti, és energetikai állapotának felmérése, a felmérési tervek elkészítése, hatósági állásfoglalások beszerzése, az épület energetikai besorolásához szükséges fogyasztási adatok elemzése. A nyertes kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra.

Az építési munkálatok 2015. január 6-án kezdődtek meg, a teljes körű, hiány és hibamentes műszaki átadásra 2015. május 15-én került sor.

Az energetikai korszerűsítés keretében megvalósult az épület hőszigetelése, nyílászáróinak és a kazánok cseréje, a szabályozhatóság kialakítása, napelemes rendszer telepítése és a használati melegvíz rendszer korszerűsítése.

A hiány és hibamentes, sikeres műszaki átadást követően megtörtént a megvalósult állapotra vonatkozó auditjelentés elkészítése, és a megvalósult állapot tanúsítása. A felújítás biztosítja az épület jövőbeni, épületenergetikailag jelentősen hatékonyabb üzemeltetést.