TESZI

A TESZI-t, vagyis a Tevékeny Szeretet Iskoláját 2008 őszén indítottuk be iskolánkban. Célunk az volt, hogy diákjaink ne csak a tudományok ismeretében, hanem emberségükben és keresztény hitükben is gyarapodjanak.

Iskolánkban a TESZI-t Mészáros József koordinálja.

Elérhetősége: teszi@ferencesgimnazium.hu

A program keretében tizedik évfolyamos diákjaink kapcsolatba kerülnek hátrányos helyzetű, nehéz sorsú embertársaikkal, és az ő szolgálatukban megtapasztalják az ember törékenységét, az élet igazi értékeit és a segítségnyújtás örömét. Reméljük, hogy ezáltal a résztvevők jobban megélhetik az evangélium tanítását és lépéseket tesznek, hogy a társadalom aktív és felelős tagjaivá válhasanak. A nálunk és sok más egyházi iskolában sikeresen működő program mintájára országos szinten is bevezették és az érettségi vizsga feltételeként előírták a “közösségi szolgálatot”. Tehát minden magyar diák 50 órában hozzájárul környezetének jobbításához. Mi továbbra is úgy szervezzük a programot, hogy csak olyan helyszíneken vállalunk szolgálatot, ahol közvetve vagy közvetlenül, de rászoruló embertársaink felé fordulhatunk.

Iskolánk az évek során több mint húsz partnerintézménnyel épített ki kapcsolatot. Ezek tevékenységi köre igen sokrétű: többen közülük idősgondozással foglalkoznak, mások hátrányos helyzetű gyermekekkel, szegényekkel, megint mások fogyatékkal vagy más nehézségekkel élőkkel.

Számos intézmény a kezdetek óta partnerünk a TESZI-ben, szívesen fogadják a ferences diákokat és sok pozitív visszajelzést adnak munkájukról. Az intézményekkel való kapcsolattartást egy gimnáziumi „összekötő” tanár is segíti, aki egyezteti az időpontokat, illetve figyelemmel kíséri a szolgálatvégzést.
Az elvégzett tevékenységet alkalomról alkalomra egy kis naplóban kell igazolni. A 10. évfolyamon 50 óra szeretetszolgálatot kérünk.

A diákok munkájában nagyon fontos a rendszeresség. Ez az intézmény jellegétől függően jelenthet egy-két hetet, de akár egy hónapot is. A kiszámítható, megbízható jelenlét nélkül viszont nehezen alakulnak ki igazi emberi kapcsolatok – ha már egyszer diákjainkat valahol megismerték, megkedvelték, utána nagyon számítanak rájuk legközelebb is!

 

A TESZI felépítése

9. év májusa:

  • A TESZI nap keretében tájékoztatást kapnak a diákok a TESZI-ről, itt megkapják a jelentkezési lapot és a TESZI füzetüket is. A TESZI nap második részében meghallgatják a 10. évfolyamos diákok beszámolóit, aminek keretében a tizedikesek bemutatják az egyes helyszíneket, ezzel átadják a stafétát a következő évfolyamnak. A TESZI nap időpontját az éves munkaterv tartalmazza.

10. év januárja:

  • Félévzárás előtt egy héttel mindenki leadja szolgálati naplóját a TESZI koordinátornak, aki a teljesített óraszámokat beírja az e-naplóba.

10. év májusa:

  • Egy ünnepélyes záróalkalom keretében diákjaink az egész éves munkát és a TESZI helyszíneket prezentációk segítségével bemutatják a következő évfolyamnak. Ennek időpontját az éves munkaterv tartalmazza.

10. év június 1.:

  • Eddig kell leadni a szolgálati naplót a TESZI koordinátornak, aki a teljesített óraszámokat beírja az e-naplóba, az év végén pedig az osztályfőnök beírja a közösségi szolgálat teljesítését a bizonyítványba és a törzskönyvbe.

 

A TESZI hozadékai

A TESZI kétségkívül áldozatvállalással jár. Diákjaink egyik legdrágább kincsüket, az idejüket adják másoknak. Azonban ez az áldozat sokszorosan megtérül.

Egyrészt óriási élmény megtapasztalniuk, hogy egy kis odafigyeléssel, meghallgatással másoknak mekkora örömet szerezhetnek. Sok visszajelzésből tudjuk, hogy milyen feltöltődés jót tenni és mások nehézségeit látva mennyire eltörpülnek a saját gondjaik.

Másrészt a TESZI által nagyobb önismeretre tehetnek szert. Felfedezhetik rejtett értékeiket, új oldalukról ismerhetik meg magukat. A program segítséget nyújthat a pályaválasztásban és sok kompetencia kialakulásában, mint például az együttműködés, az önálló munkavégzés, a kapcsolatteremtő képesség, az empátia és nem utolsó sorban sok előítéletet dolgoz fel.

A diákok szinte kivétel nélkül szeretik a TESZI-t. Néhányan 11. osztályban is visszajárnak szolgálati helyükre, mások egyetemista korukban folytatják a szociális munkát. Természetesen nem elvárás, hogy mindenkinek hivatásává váljon az a terület, ahol tevékenykedett, de azt mindenképpen szeretnénk, hogy a diákság további életére nézve szemléletformáló legyen a szeretetszolgálattal töltött hét hónap.

 

Hasznos információk, dokumentumok a TESZI-vel kapcsolatban

TESZI-t a Pedagógiai Programunk szabályozza.

TESZI jelentkezési lap

TESZI napló (MINTA)

TESZI szükséges adatok az együttműködési megállapodáshoz

TESZI együttműködési megállapodás a fogadó intézménnyel (MINTA)