Programok

A közösség formálása a teljes iskolai életet áthatja, kiterjed a szabadidős tevékenységekre, kirándulásokra, a közös programokra és a diákok öntevékeny szerveződéseire is. Célunk, hogy a közösség váljék színterévé a személyiség kibontakozásának és fejlődésének, olyan forrássá, amelyből az egyén erőt meríthet, továbbá hogy segítsen a tanulók esetleges problémáinak, konfliktusainak megoldásában is. Az osztályok az évek során olyan közösségekké válnak, amelyek később az élet más területein is egymás segítségére vannak. A közösséggé válást sok program segíti elő. Az osztályok az év során részt vesznek osztálykiránduláson, múzeumi napon, sportnapon, színházlátogatáson és még sok más programon, amiket az osztályfőnökkel közösen szerveznek.


Iskolánk a közösségi szolgálatot minden esetben vagy a város szociális intézményeivel, vagy civil, egyházi szervezetekkel, szerzetesrendekkel karöltve szervezi meg. Ily módon a diákok szakképzett munkatársak irányításával, a törvénynek és a helyi előírásoknak megfelelően végzik el a közösségi szolgálatot. Programunk célja, hogy tudatosítsuk diákjainkban: nem önálló szigetekként élünk a világban, hanem egy közösség tagjai vagyunk, ezáltal felelősséggel tartozunk egymásért. Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, az elesett embereket. Ezért diákjaink rendszeresen segítenek beteg, rászoruló, hátrányos helyzetű embereknek.