Lelkiség

Iskolánk – mint katolikus gimnázium – Szent Ferenc lelkületével igyekszik oktatni, nevelni az ifjúságot. A vallásos nevelés heti rendszerességgel jelentkezik a hitoktatásban, ahol a katolikus hitet a tudás, a kultúra és az élet egységében mutatjuk be. Célunk, hogy a fiatalok a tanultakat a hit fényében értelmezzék, és azt ültessék át a gyakorlatba. Fontos számunkra, hogy az Eucharisztia ünneplése által legyen hitünk élő, ezért az osztályok évfolyamukkal minden héten közös szentmisén vesznek részt.

A hitoktatás, a lelkigyakorlatok, lelki napok, közös imádságok elsődleges célja a személyes istenkapcsolat kialakítása és elmélyítése. Ebben a folyamatban – tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira – módszereink lelki fejlettségük szintjéhez igazodnak. Örömünkre szolgál, hogy diákjaink közül többen aktívan bekapcsolódnak saját plébániájuk, közösségük életébe, több diákunk lesz cserkészvezető. Sok esetben az iskola ad helyszínt egyéb lelkigyakorlatoknak, gyűléseknek, cserkész rendezvényeknek.

Iskolánkban a tanév során több alkalom is kínálkozik, hogy a diákok a lelki életükben, önmaguk megismerésében, Istennel való kapcsolatukban elmélyüljenek, kérdéseiket tisztázzák.

Évfolyammisék:
Heti rendszerességgel, évfolyamszinten, az iskola kápolnájában. Zenei és ministráns szolgálatot az adott évfolyam látja el.

Hittanórák:
Hetente kétszer, az osztály fiú – lány csoportbontásban. Témakörök: Szentírás, Dogmatika, Erkölcstan, Alapvető hittan.

Éves, osztályszintű lelkigyakorlatok:
Minden évben, lehetőleg Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódóan három napos lelkigyakorlatot szervezünk. A lelkigyakorlatra lehetőség szerint elvonulunk, hogy zavartalanul foglalkozhassunk szellemi, lelki dolgainkkal. Ez egyúttal mindig lehetőséget is teremt arra, hogy osztályközösségünk tagjai közelebb kerüljenek egymáshoz. Az osztályonkénti lelkigyakorlatot közös bűnbánati alakalom, gyónási lehetőség és mise zárja.

Iskolai lelkinapok:
Ezen kívül karácsony és húsvét előtt az iskolában tartunk egynapos lelkinapokat. Ezeken az alkalmakon mindig van előadás, csend, elmélkedésre, gyónásra lehetőség, szentmise. Ezekre az alkalmakra mindig szükség van füzetre, tollra, Szentírásra.

Mindezekhez jótanács:
Egy lelkigyakorlat, lelkinap annyiban sikeres, amennyiben a Jóistenhez, és rajta keresztül magadhoz ill. másokhoz közelebb tudsz kerülni. Ehhez viszont arra van szükség, hogy vedd komolyan azokat az alkalmakat, amikor csendet kell teremteni. Nem a csend önmagában az érték, de csak így van lehetőséged, hogy Istennel, önmagaddal szembenézz.

Iskolánkban a tanév során több alkalom is kínálkozik, hogy a diákok a lelki életükben, önmaguk megismerésében, Istennel való kapcsolatukban elmélyüljenek, kérdéseiket tisztázzák.

Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódó lelkigyakorlat:
Minden évben Szent Ferenc ünnepéhez kapcsolódóan, október elején három napos lelkigyakorlatot szervezünk. A lelkigyakorlatra lehetőség szerint elvonulunk, hogy zavartalanul foglalkozhassunk szellemi, lelki dolgainkkal. Ez egyúttal mindig lehetőséget is teremt arra, hogy osztályközösségünk tagjai közelebb kerüljenek egymáshoz. Az osztályonkénti lelkigyakorlatot közös bűnbánati alakalom, gyónási lehetőség és mise zárja.

Lelkinapok:
Ezen kívül karácsony és húsvét előtt az iskolában tartunk lelkinapot, ami értelemszerűen egynapos. Ezeken az alkalmakon mindig van előadás, csend, elmélkedésre, gyónásra lehetőség, szentmise. Ezekre az alkalmakra mindig szükség van füzetre, tollra, Szentírásra.

Egy lelkigyakorlat annyiban sikeres, amennyiben a Jóistenhez, és rajta keresztül magadhoz ill. másokhoz közelebb tudsz kerülni. Ehhez viszont arra van szükség, hogy vedd komolyan azokat az alkalmakat, amikor csendet kell teremteni. Nem a csend önmagában az érték, de csak így van lehetőséged, hogy Istennel, önmagaddal szembenézz.