Kapcsolataink

Rákóczi Szövetség

Iskolánkban szoros kapcsolatot ápol a Rákóczi Szövetséggel, a Ferences Gimnázium helyi szervezetként vesz részt a szövetség munkájában.

Iskolai kapcsolattartó: Fr. Fejes István

 


Dévai Szent Ferenc Alapítvány

Iskolánk testvériskolai kapcsolatot ápol a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal. www.magnificat.ro

Iskolai kapcsolattartó: Fr. Fejes István

 


Polo Liceale Mazzatitnti, Gubbio www.liceomazzatinti.edu.it

Iskolánkban a 2018/2019 – es tanévben kezdődött el az olasz, mint második nyelv tanítása. Szentendre testvérvárosa Gubbio. Nagy örömünkre már a tavalyi tanév elején megkeresett bennünket a Polo Liceale Mazzatinti testvériskolai kapcsolat kialakításának céljával.
Az olasz iskolával tavaly májusban diák cserekapcsolat kialakításába kezdtünk, melynek második fordulója a 2019/2020 – as tanév elején zajlik. A magyar diákok május végén látogatták meg Gubbiót és cserepartnereiket, míg a magyar diákokhoz, október közepén érkeznek viszont látogatásra az olasz fiatalok.

Iskolai kapcsolattartó: Fórizs Andrea

 

 

 

 

 

A cserekapcsolat célja:
Szent Ferenc tágabb hazájának, Umbriának megismerése.
A résztvevő tanulók hallás- és beszédértésének, valamint kommunikációs készségének fejlesztése olasz nyelvből.
Ismerkedés az olasz kultúrával és társadalommal, találkozás olasz fiatalokkal és családjaikkal.
A cserediák-kapcsolat költsége gyakorlatilag az utazást foglalja magában, amely kb. 30 -40 .000 Ft-ot jelent. Szentendre és Gubbió távolsága kb. 1100 km.
A kiutazó diákok a befogadó családtól teljes ellátást kapnak, beleértve az országon belüli utazás költségeit, múzeumi belépőket, kirándulást. Az olasz diákok itt tartózkodásakor befogadó szülőként ugyanezekre a viszonzásokra kell felkészülni.

 


Rabanus Maurus Schule, Domgymnasium

Iskolánk testvériskolai kapcsolatot ápol a fuldai (Németország) Rabanus Maurus Schule, Domgymnasium-mal. A németországi iskolával diák cserekapcsolatban is állunk. A német diákok október elején jönnek a magyar diákokhoz, a viszont látogatásra pedig májusban kerül sor.

Iskolai kapcsolattartó: Baka-Regős Beatrix

Gimnáziumunk és a Hessen tartományban lévő Fulda város Rabanus-Maurus Schule (Domgymnasium) között cserediák-kapcsolat jött létre 2008-ban. Azóta diákjaink többször voltak Németországban ennek a kapcsolatnak köszönhetően,és fogadták a német tanulókat. elso_latogatas

A cserekapcsolat célja:

  • A résztvevő tanulók hallás- és beszédértésének, valamint kommunikációs készségének fejlesztése német nyelvből.
  • A német társadalmi valóság igazi arculatának tanulmányozása.
  • A megtervezett programokon való érdeklődő részvétel.

A cserediák-kapcsolat költsége gyakorlatilag az utazást foglalja magában, amely kb. 30.000 Ft-ot jelent. Fulda kb. 1000 km-re van Budapesttől.

Kiutazó diákjaink a befogadó családtól teljes ellátást kapnak, beleértve az országon belüli utazás költségeit, múzeumi belépőket, strandkirándulást. A német diákok itt tartózkodásakor befogadó szülőként ugyanezekre a viszonzásokra kell felkészülni.

Hogyan lehet jelentkezni?

Idén még van lehetőség jelentkezni erre a programra! Az első németórán kell a tanárnál jelezni a részvételi szándékot. Amennyiben a nyelvtanár támogatja a részvételt, el kell menni az első közös megbeszélésre, ahol további részleteket lehet megtudni a teendőkről, programról, időpontokról.A programra való végleges jelentkezés elkötelezettséggel jár, egy tanévre szól, és a kiutazás mellett a cserediák fogadását is magában foglalja.

 


Érsekújvári Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium

Iskolánk testvériskolai kapcsolatot ápol az Érsekújvári Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziummal.

Iskolai kapcsolattartó: P. Kovalcsik Cirill

Érsekújvárott 1842 óta működik a gimnázium, melynek első tanárai ferences atyák voltak. Csehszlovákia megalakulásakor a gimnáziumot államosították, és egy szlovák iskola magyar tagozatként maradhatott fenn. 2006-tól a magyar tagozat önállósult, s azóta Pázmány Péter Gimnázium néven működik. Kovalcsik Cirill atya, aki egyben az érsekújvári ferences templom magyar lelkésze is, kezdeményezésére indult el a kapcsolat a két iskola között. A tanárok és a diákok kölcsönösen meghívást kapnak a sportnapra, a Ferbálra, Diákbálra, szalagavatóra, egyes tanulmányi versenyekre. Az érsekújvári gimnázium március 15-ei ünnepélyén rendszeresen részt vesznek a szentendrei diákok is, a Rákóczi Szövetség utazási programjához kapcsolódva. Közös kirándulást is szerveztünk, legutóbb a Magas-Tátrába és Lengyelországba. Iskolánk kórusa évente egyszer felkerekedik, és az újvári diákok családjainak vendéglátása mellett énekel a ferences templomban szentmisén egy rövidebb koncerttel egybekötve.