Hírek

Meghívó az egyesület éves megismételt közgyűlésére

Kedves Örök Ferences Diákok!
A SZEFER 2024. május 16-ai rendes éves közgyűlésen nem volt ott a tagság 50%-a, így a közgyűlés nem volt határozatképes. Ez minden évben így történik. Éppen ezért a húsvéti körlevélben minden szabályt betartva, mindig úgy hirdetjük meg a közgyűlést, hogy azonnal megadjuk a megismételt közgyűlés időpontját is, azzal, hogy az érvénytelenségről a levelezőlistán adunk értesítést.

A Szentendrei Ferences Gimnázium Öregdiákjainak Országos Egyesülete megismételt közgyűlését ennek megfelelően 2021. május 25-én szombaton 15:00 órai kezdettel Szentendrén a Ferences Gimnáziumban megismételjük, ami a jelenlévők létszámától függetlenül érvényes lesz.

A közgyűlés változatlan napirendje, és az elfogadásra javasolt beszámolók a Gimnázium honlapjának
Öregdiák menüjében megtalálhatók

Pax et Bonum: Vörös Balázs a vezetőség nevében

 


MEGHÍVÓ

 

Ezúton is értesítjük a tagságot, hogy a Szentendrei Ferences Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete rendes éves közgyűlést 2024. május 16-án 18 órai kezdettel tartja a Ferences Gimnáziumban (2000. Szentendre Áprily Lajos tér 2.).

A közgyűlés napirendje a következő:

 1. Az elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét
 2. A elnöki beszámoló a 2023-as évről
 3. Az Egyesület 2023. évi pénzügyi beszámolójának és a 2024. évi tervezett költségvetésének ismertetése
 4. Az Ellenőrző Bizottság elnökének értékelése a 2023. évi pénzügyi beszámolóról
 5. A Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója 2023 évről
 6. Az elnök beszámol a Szerzetesi Iskolák Diákjainak Társasága (SZITA) megalakulásáról és az Egyesület szerepéről a társaságban
 7. Aktuális kérdések megbeszélése

Érvénytelenség esetén változatlan napirenddel

a megismételt közgyűlést
2024. május 25-én 15 órai kezdettel

tartjuk, azonos helyszínen  és az elmúlt évekhez hasonlóan szolid vendéglátással várunk benneteket.

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

 

Pax et Bonum!

Vörös Balázs
elnök


Ezúton értesítjük a tagságot, hogy a Szentendrei Ferences Gimnázium Öregdiákjainak Országos Egyesülete RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT 2020. szeptember 10-én 19:00 órai kezdettel tartja a Ferences Gimnáziumban (2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.)

A közgyűlés naprendje:

 1. Elnöki beszámoló a 2019-es évről
 2. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a 2019-es évről
 3. A 2020-es évi költségvetési terv ismertetése
 4. A Pax et Bonum alapítvány beszámolója
 5. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2019-es év beszámolóiról és a 2020-as költségvetési tervről
 6. A Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2019-es évről
 7. Aktuális kérdések

 

Minden kedves egyesületi tagot szeretettel várunk!

A napirend kiegészítésére 2020. szeptember 6-ig van lehetőség az Egyesület vezetőségéhez az iskola címére küldött levélben.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen,

a megismételt közgyűlést 2020. szeptember 19. 15:00-ra tervezzük

Helyszín a Ferences Gimnázium (2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.) ebédlője. A napirendje megegyezik a közgyűlés napirendjével.       

Erre a napra, akárcsak az elmúlt években, egy szolid vendéglátással készül az iskola és az egyesület vezetősége.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan szép számú részvevővel tarthatjuk meg ezt a rendezvényünket is.

Kérjük a tervezhetőség érdekében, a következő lehetőségek valamelyikén szeptember 10-ig – lehetőleg – kapjunk visszajelzést a részvételi szándékról: kali.gabriella@externet.hu; 06/20/4130541.

 

Pax et bonum!

 

Vörös Balázs

elnök

 


 

A Szentendrei Ferences Gimnázium Öregdiákjainak Országos Egyesülete vezetősége tájékoztatja az egyesületi tagságot, minden kedves Öregdiákot, hogy a 2019. április 13-án megtartott éves rendes közgyűlés nem volt határozatképes. Ennek megfelelően amint a meghívóban előzetesen jeleztük a megismételt közgyűlés 2019. április 27-én 15:00-kor kerül megtartásra a Szentendrei Ferences Gimnáziumban (2000 Szentendre Áprily Lajos tér 2.)

Tisztelettel: Vörös Balázs egyesület elnöke

 

 


Kedves Öregdiáktársunk!

 
Flórián atya 1993. december 2-án hunyt el 65. születésnapján. Idén lenne 90 éves és 25. évfordulója van halálának.
A kettős évforduló alkalmából hálaadó szentmise lesz a Margit körúti Ferences Plébániatemplomban 2018. december 2-án este 6 órakor.
Alábbiakban olvasható az akkori tartományfőnök, Hegedős Kolos atya által írt gyászjelentés.
 
Szeretettel várunk a szentmisére:
Szentendrey Géza 67/B    Sas Ágnes 74/B
 

PAX VIVIS ET REQUIES DEFUNCTIS!

„Figyelj ide és hallgass meg, Maradj csendben és nézd Isten csodáit!”

(Jób 37, 14)

 

A BUDAI FERENCES CSALÁD valamennyi szerzetestársa és testvérei nevében szomorú szívvel tudatja, hogy

P. SZENDI GÉZA FLÓRIÁN FERENCES PAPTANÁR

életének 65., szerzetességének 45. és papságának 41. évében hosszas szenvedés után

1993.december 2-án Szentendrén elhunyt.

Testvérünk Hajmáskéren született 1928. december 2-án. A székesfehérvári cisztercita gimnáziumban érettségizett. 1947. szept. 2-án ferences novícius lett Szécsényben, majd egy évvel később fogadalmaival a Rendhez kapcsolódott. Filozófiát és teológiát Gyöngyösön és Esztergomban tanult. 1953. május 30-án szentelték pappá Esztergomban, ahol 1953-55 között kollégiumi prefektus volt. 1955-1959 között az ELTE Természettudományi Kara biológia-földrajz szakán tanul és szerez diplomát. Ezeket a tantárgyakat egészen 1990-ig tanítja a Rend szentendrei gimnáziumában. Emellett 25 éven át tevékenykedett buzgó lelkipásztorként a rózsadombi ferences templomban.

Munkatársai és tanítványai egyaránt kiváló pedagógust ismertek meg benne, aki példamutatóan, lelkiismeretes következetességgel végezte mindvégig tanári munkáját.. Több mint harminc éven át a tanítványok egész sorát tanította. A tantárgyi ismeretek átadásán túl, Isten csodálatos nyomait is igyekezett fölfedeztetni velük a teremtett világban. Az Úristen ezen gazdag és szép tanári élet után hamarosan súlyos keresztet rakott vállára. Az ember hitét próbára tevő halálos betegségét Isten kezéből megadással elfogadta és hónapokon át, mindnyájunkért fölajánlva, hősiesen viselte. A szentmisét betegsége alatt is naponta bemutatta és így csatlakozott az Úr keresztáldozatához „kiegészítve azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak javára.” (Kol 1, 24)

Születésnapján eljött érte Urunk Jézus, hogy megszabadítsa szenvedéseitől és magával vigye országába, ahol nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom. Ami eddig volt, elmúlt.” (Jel 21, 4)

Testvérünket december 9-én, 15,30-kor a budai ferences templomban, az érette mondott zsolozsma és szentmiseáldozat bemutatása után, helyezzük végső nyugalomra a templom kriptájában. (1024 Budapest Margit körút 23.)

„Az Úr adta, az Úr elvette, Legyen áldott az Úr neve!”

Jób 1, 21b)