Iskola Alapítványa

Jó Reménység Alapítvány Szentendre

A szentendrei Ferences Gimnázium alapítványa

 

Név:  Jó Reménység Alapítvány Szentendre
Adószáma: 18894934-1-13
Bankszámlaszáma: 11747006-20206088-00000000

Az alapítvány céljai:

  • A tanulás hatékonyságát elősegítő oktatási, képzési folyamatok, szakmai programok, tanulmányutak támogatása.
  • Diákcsere programok, anyagi támogatása.
  • A hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, étkezési támogatása.
  • Szaktanári továbbképzések anyagi támogatása.
  • A tanulók tudásának bővítéséhez, elmélyítéséhez szükséges eszközök, felszerelések, tankönyvek beszerzésének elősegítése.
  • Iskolai és iskolán kívüli szakmai programok és a segítő személyek anyagi támogatása.

 Köszönettel vesszük az egy százalékok felajánlását!

 

 

Hittel, Szeretettel Gyermekeinkért Alapítvány

Hartmann Györgyné es Hartmann György azon nemes célért faradoztak, hogy a gyermekek, illetve az ifjúság megfelelő nevelésben részesüljön, erkölcsi értékek hordozója lehessen. Ezért Hartmann Györgyné férje nevének és szellemiségének is emléket állítva, vagyonának egy részét a diák- és ifjúságnevelés céljára fordított.

Az Alapítvány célja, hogy segítse és támogassa a szentendrei Ferences Gimnáziumban a szociális problémákkal küszködő, hátrányos helyzetű, de jó tanulmányi eredményeket elérő diákokat.

A támogatást ösztöndíj elnyerésével lehet megkapniamire pályázni minden évben augusztus 15-ig lehet egy kérelem benyújtásával, amelyben meg kell indokolni a rászorultságot, vállalást kell tenni a közösségi életben vagy a tanulmányok terén. Az ösztöndíj űrlapja itt elérhető.